Allt om reseförsäkringar

Om du ska ut och resa är det väldigt viktigt att du är försäkrad under resan, så att du är garanterad att få rätt hjälp om någonting skulle ske när du befinner dig i utlandet. Det finns försäkringar som är framtagna just för att gälla under resor, och dessa kallas reseförsäkringar.

Du som har en hemförsäkring har alltid en reseförsäkring inkluderad i denna, vilket ger ett grundläggande skydd under din resa. De flesta hemförsäkringar erbjuder även möjlighet att utöka den grundläggande reseförsäkringen mot en extra kostnad. Om du inte har någon hemförsäkring rekommenderas du att köpa en separat reseförsäkring innan du reser.

Det finns också möjlighet att få en reseförsäkring via kreditkortet, om en viss del av resan (ofta 75 procent) betalas med detta kort. Denna reseförsäkring har dock som regel inte de grundläggande punkterna, utan ska endast ses som ett komplement till den reseförsäkring du har via din hemförsäkring.

Också resebolagen kan erbjuda reseförsäkringar, och ofta handlar det kanske framförallt om avbeställningsskydd för resan. I vissa hemförsäkringar eller kortförsäkringar kan just avbeställningsskydd finnas inkluderat. Eftersom detta skydd ofta är ganska kostsamt att teckna via resebolagen är det klokt att kontrollera innan resan bokas om du har ett avbeställningsskydd i någon av dina försäkringar.

Särskild reseförsäkring

Ibland gäller inte den reseförsäkring du har inkluderad i din hemförsäkring. Sådana situationer kan vara till exempel om du ska jobba eller studera utomlands, eller om du ska vara bortrest i mer än 45 dagar. I dessa fall behöver du teckna en särskild reseförsäkring.

Skillnaden mellan en särskild reseförsäkring och det reseskydd som ingår i hemförsäkringen är att den försäkring du har när du till exempel jobbar eller studerar utomlands som regel har en större täckningsgrad än reseförsäkringar för nöjesresor.

Varför ska man ha en reseförsäkring?

När du befinner dig utomlands gäller inte samma trygghet som du har hemma. Det innebär att om du till exempel skadar dig eller blir akut sjuk behöver du en reseförsäkring för att få ersättning för dina kostnader i samband med detta.

En reseförsäkring kan också ersätta din resa om denna blivit förstörd – till exempel om du skulle bli sängliggande en stor del av resan.

Om du reser inom EU behöver du som svensk medborgare ha med dig ditt blåa EU-kort. Detta visar att du har rätt till vård på samma premisser som landets egna invånare.

Detta ger dig dock inte någon rätt till exempelvis transport hem till Sverige igen om du blivit allvarligt sjuk eller skadad.

För vem gäller försäkringen?

Förr var det standard att reseförsäkringen endast täckte familjemedlemmar boende i samma hushåll. Utflyttade egna barn upp till 18 år kunde också inkluderas.

Idag har reglerna blivit mer generösa och många försäkringsbolag inkluderar idag även barnbarn boende på annan adress.

Observera att vissa försäkringsbolag kräver att alla försäkrade personer ska finnas medskrivna i hemförsäkringen för att vara inkluderade i reseskyddet. Kontrollera därför alltid alla villkor för reseförsäkringen innan avresa.

Att tänka på

  • Res aldrig utomlands utan att vara försäkrad – om olyckan är framme kan detta medföra en hög kostnad för dig. Sjukvårdskostnader är som regel relativt dyra att bekosta på egen hand, och om du behöver flygas hem för vidare vård kan du räkna med att det kommer bli ordentligt kostsamt.
  • Resor längre än 45 dagar behöver en extra försäkring – denna ska dessutom tecknas redan innan du åker för att vara giltig. Se därför till att ordna med detta i god tid innan avresa.
  • Genomför en medicinsk förhandsbedömning om du har en pågående sjukdom eller skada – vissa diagnoser eller skador gör att du exkluderas från det skydd din reseförsäkring ger. Det är därför klokt att göra en medicinsk förhandsbedömning, för att vara säker på att du inte kommer nekas ersättning från ditt försäkringsbolag om olyckan skulle vara framme.
  • Notera det nummer du ska kontakta om du blir sjuk eller skadad – du vill inte behöva stå och leta efter nummer när du befinner dig utomlands om du behöver akut hjälp. Kontrollera därför numret redan innan avresa och programmera in det i din telefon, så att det finns tillgängligt direkt. Glöm inte landsprefixet om det är ett svenskt nummer (+46). De flesta försäkringsbolag har speciella resekort som du kan skriva ut från deras hemsida. Skriv ut ett sådant och lägg tillsammans med passet.
  • Glöm inte att beställa EU-kort vid resa i Europa – dessa beställs från Försäkringskassan, och handläggningstiden ligger på ungefär 10 arbetsdagar. Kortet är personligt och alla i resesällskapet ska ha ett varsitt kort – även barn.