Allt om reseförsäkringar

Ica Försäkring

Ica Försäkring

Du som har en hemförsäkring genom Ica Försäkring, kommer också ha en reseförsäkring inkluderad i denna. Försäkringen täcker resans 60 första dagar vid resor utanför Norden och gäller för de personer som står uppförda på försäkringsbrevet. För ett utökat skydd kan du välja att köpa till Pluspaketet.

Speciella reseförsäkringar

Dessa försäkringar gäller även för dig som inte har hemförsäkring genom Ica Försäkring. Ica har valt att paketera dem efter behov:

 • Backpacker – Speciellt framtagen för dig som ska resa utomlands i upp till ett år.
 • Semesterresa – Bra pris på ett omfattande reseskydd. Mycket bra alternativ till resebyråernas tilläggsförsäkringar!
 • Långresa – Planerar du en resa längre än 45 dagar så ska du definitivt kolla på denna.
 • Weekend – En heltäckande försäkring till kortare resor. Mycket bra alternativ till resebyråernas tilläggsförsäkringar!
 • Studera utomlands – En skräddarsydd reseförsäkring för dig som ska studera utomlands.

Vad ingår i reseförsäkring genom Ica försäkring hemförsäkring?

I din grundläggande reseförsäkring från Ica försäkring ingår följande:

 • Sjukvård och akut tandvård – gäller om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under resan.
 • Outnyttjad resekostnad – om du på grund av akut sjukdom eller olycksfall inte kan använda din resa, ersätts den del av resan som inte kunnat nyttjas.
 • Försenat bagage – ger dig möjlighet att få ersättning utbetalt vid försenat bagage.
 • Förseningskostnad – om du skulle missa din anslutning på grund av en hastigt uppkommen oförutsedd händelse.
 • Stöld – ersätter stöld av värdesaker eller kontanter. För kontanter ersätts max 6 000 kr.

Tecknar du till försäkringen Pluspaketet Rese Plus ingår utöver grundskyddet även detta:

 • Avbeställningsskydd – ersätter avbeställd resa vid olycksfall eller akutsjukdom.
 • Ersättningsresa – kan ge ersättning om du missat delar av resan på grund av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
 • Ersättning för sjukhusvistelse – ger ersättning för de utgifter du haft för sjukhusvistelse i händelse av akut sjukdom eller olycka.
 • Försening vid hemresa – ersätter försening pga oförutsedd händelse som exempelvis naturkatastrof eller trafikolycka.
 • Självriskförsäkring – täcker självrisken vid alla skador som inträffar inom reseskyddet.

Att tänka på

För att dina försäkringar ska vara giltiga gäller det att visa normal aktsamhet.

Ersättning gäller inte om du utsatt dig för vissa högriskaktiviteter som exempelvis boxning, offpiståkning eller bungyjump. Ska du utöva dessa aktiviteter rekommenderar vi att du kollar på Europiskas reseförsäkring för extremsport.

För att stöldförsäkringen ska gälla behöver du förvara dina stöldbegärliga prylar på ett säkert sätt. Detta innebär bland annat att du ska låsa in dina värdesaker när du bor på hotell, och att du inte ska förvara kontanter och andra värdefulla tillhörigheter lättåtkomligt för ficktjuvar när du vistas utomhus.