Allt om reseförsäkringar

Förlängt reseskydd

Förlängt reseskydd

Om du ska resa utomlands och stanna där i mer än 45 dagar, behöver du som regel komplettera din vanliga reseförsäkring med en förlängd reseförsäkring. Detta beror på att den vanliga reseförsäkringen hos i stort sett alla försäkringsbolag endast gäller de första 45 dagarna du är ute på resa, alternativt totalt 45 resdagar per år. Beroende på vilken försäkring du har kan det förlängda reseskyddet gälla olika länge. Vissa gäller i 90 dagar, vissa i 120 dagar, och några längre ändå.

Det är därför viktigt att du kontrollerar hur länge ditt förlängda reseskydd gäller, så att du inte plötsligt står helt oförsäkrad utomlands.

Så tecknar du ett förlängt reseskydd

Om du behöver ett reseskydd som gäller längre än 45 dagar ska du omedelbart ta kontakt med det försäkringsbolag där du vill ha ditt utökade reseskydd. Det är nämligen viktigt att du försäkrar dig redan innan du reser – när du väl är på resmålet blir det avsevärt svårare.

Enklast är att du ringer det bolag som du har hemförsäkringen hos. De brukar direkt kunna ge ett pris för förlängt reseskydd. Du behöver dock inte ha den utökade försäkringsdelen hos samma försäkringsbolag som du har din grundläggande reseförsäkring – du kan köpa kompletteringen från en annan aktör om du föredrar detta. Europeiska är ett försäkringsbolag som erbjuder reseförsäkringen fristående.

Grundregeln är att personer bosatta i samma hushåll är inkluderade i samma försäkring, men vissa aktörer har utökat omfattningen till att även gälla barn och barnbarn bosatta på annan adress. Glöm därför inte att kontrollera vilka som omfattas av din försäkring om du inte reser själv.

Detta ingår i en reseförsäkring för längre resa

Beroende på hos vilken aktör du tecknat din förlängda reseförsäkring kan skyddet se något annorlunda ut. Det är därför klokt att jämföra mellan olika försäkringar för att få det skydd i reseförsäkringen som motsvarar just dina behov. I stort sett motsvarar den en vanlig reseförsäkring, bara att den har en förlängd giltighetstid.

Dessa punkter är sådana som brukar vara inkluderade i försäkringen:

  • Vård vid olycka eller sjukdom – om du drabbas av akut sjukdom eller är med om en olycka kan du få ersättning för kostnader för läkarvård och uppehälle på sjukhus.
  • Hemresa vid sjukdom – om du blir allvarligt sjuk eller skadad och behöver resa hem med till exempel ambulanshelikopter kan din försäkring täcka detta.
  • Evakuering vid terrorattentat eller naturkatastrof – täcker kostnader för evakuering om ett terrorattentat eller en naturkatastrof skulle ske i det område du befinner dig. Vissa försäkringar täcker hemresa, medan andra täcker tillfälligt boende i en säker del av landet.
  • Akut tandvård – om du under resan skulle behöva akut tandvård eller tandvård på grund av olycka, brukar försäkringen täcka detta upp till en viss summa.
  • Skadat eller stulet bagage – om ditt bagage skadas eller stjäls under din resa kan du få ersättning.
  • Stöld av pengar eller värdesaker – även stöld av pengar eller värdehandlingar kan du få ersättning för i din reseförsäkring.
  • Ansvarsskydd – träder in om någon skulle kräva dig på skadestånd. Just denna ersättningspunkt brukar sträcka sig ganska högt.
  • Rättsskydd – ersätter advokatkostnader upp till en viss gräns om du blir inblandad i en tvist och måste anlita en advokat.
  • Överfallsskydd – ger dig ersättning om du skulle råka ut för misshandel eller rån.

Att tänka på

Precis som för alla försäkringar gäller det att du ska vara aktsam om dig själv och dina saker för att kunna få ut någon ersättning genom din försäkring.

Det är också viktigt att du kommer ihåg att teckna försäkringen innan avresa. I många fall går det att teckna i efterhand. Men det är dumt att chansa.

Obs! För vissa försäkringsbolag är det totalt 45 dagars resande per år som täcks av försäkringen, och inte 45 dagar per resa. Kolla detta innan avresa!