Allt om reseförsäkringar

EU-kortet

EU-kortet

När du reser till ett land inom EU har du som svensk medborgare vid sjukdom eller olycka alltid rätt till sådan vård som inte kan anstå – det vill säga den vård som inte kan vänta tills du kommit hem.

Grundregeln är att du har samma rätt till vård som invånarna i det land du besöker.

Kom ihåg att det EU-kortet endast ersätter (vissa) sjukvårdskostnader. Du bör alltid ha en reseförsäkring när du reser i Europa.

Sjukvård med EU-kortet

För att bevisa att du har rätt till denna vård behöver du ha med dig ditt blåa EU-kort. Detta kort beställer du direkt från Försäkringskassan, det är kostnadsfritt och personligt. Se till att beställa kortet i god tid innan avresa.

Den normala handläggningstiden hos Försäkringskassan för ett EU-kort ligger på upp till 10 arbetsdagar, men vid hög belastning kan väntetiden vara längre än så. Tänk på att helger och röda dagar inte räknas som arbetsdagar.

När du har med ett EU-kort på resan kan du aldrig nekas akut vård. Däremot kommer du få betala för vården själv, och du betalar då lika mycket som en person som är fast bosatt i det land du besöker hade betalat. Du har därefter möjlighet att ansöka om ersättning från landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Med akut vård menas sådan vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige, och där är även vård som behövs på grund av kroniska sjukdomar inkluderad, så som exempelvis provtagning och övriga kontroller.

Du är inte garanterad vård hos privata vårdgivare genom ditt EU-kort, men de vårdgivare som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem får inte neka dig sådan vård som inte kan anstå, om du är medborgare i ett land inom EU.

Tänk på att du får vård på samma villkor som övriga medborgare i landet.

Du får via EU-kortet ingen ersättning för utlägg för hemresa vid sjukdom – till exempel om du behövs flygas till Sverige med ambulansflyg. Det är därför viktigt att komplettera med en privat reseförsäkring, vilken täcker denna kostnad.

Medicin med EU-kortet

Om du behöver hämta ut receptbelagd medicin när du befinner dig i ett EU-land får du som regel betala fullt pris för din medicin. Du betalar då det pris som medicinen kostar på det apoteket, vilket kan vara både billigare såväl som dyrare än hemma.

Du kan dock ha rätt till ersättning för de utlägg du gjort på din receptbelagda medicin när du väl kommer hem.

Detta gäller endast sådana mediciner du fått förskrivna på recept i Sverige, och som gäller inom ramen för högkostnadsskyddet.

Om du glömt eller tappat ditt EU-kort

Om du av någon anledning inte har med ditt EU-kort på resan kan du eller din vårdgivare kontakta Försäkringskassan på telefonnummer +46 771-524 524. Du kan då få ett provisoriskt intyg, och för att få detta måste du eller vårdgivaren uppge ditt svenska personnummer.

Att tänka på

Alla som reser ska ha ett varsitt EU-kort eftersom dessa är personliga.

EU-kortet ger endast rätt till sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige, och du betalar samma pris för vården som en inhemsk boende gjort.

EU-kortet ger inte ett lika heltäckande reseskydd som en privat reseförsäkring, och du bör därför komplettera med en sådan för att vara fullt försäkrad.

Länder där Eu-kortet gäller

Eu-kortet är giltigt i Eu-länder samt ett par länder till. Se nedan:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island(ej EU-land)
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein (ej EU-land)
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge (ej EU-land)
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz (ej EU-land)
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (ej EU-land) – OBS! Uppdatera dig om aktuell information ang. Brexit.
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.