Allt om reseförsäkringar

Arbeta utomlands

Arbeta utomlands

När du reser utomlands för att arbeta behöver du ha en annan typ av reseförsäkring än vad du behövt om du gjort en nöjesresa. Detta beror på att vanliga reseförsäkringar endast gäller för turister. De täcker alltså inte skador som uppkommit när du arbetar, studerar eller har praktik.

Vilken försäkring behöver jag om jag ska arbeta utomlands?

När du ska arbeta utomlands ska du inte teckna en vanlig reseförsäkring. Det är dock viktigt att du är försäkrad och du ska därför teckna en särskild reseförsäkring som gäller just för bland annat arbete utomlands.

För att teckna denna behöver du kontakta ditt försäkringsbolag, så hjälper de dig med detta. Har du en arbetsgivare som är van vid att låta anställda jobba utomlands så kommer troligtvis de att sköta försäkringarna.

Vad täcker en försäkring när jag arbetar utomlands?

Eftersom du inte använder en klassisk reseförsäkring när du arbetar utomlands, har den heller inte exakt samma täckningsområden – även om de ändå är relativt likartade. Den försäkring du har när du arbetar utomlands är dock som regel mer heltäckande, och kan även tecknas för att gälla ditt boende i landet.

Normalt sett kan också andra familjemedlemmar täckas av samma försäkring – detta bör du dock kontrollera med ditt försäkringsbolag innan, om det är något som är aktuellt för just din situation.

En reseförsäkring för utomlandsarbete liknar mer en vanlig kombinerad personförsäkring/hemförsäkring och täcker exempelvis:

 • Kostnader för sjukhusvård i samband med olycka eller sjukdom
 • Akut tandvård, eller tandvård som krävs på grund av olycka
 • Hemtransport vid olycka eller akut sjukdom
 • Kostnad för kristerapi vid allvarlig traumatisk händelse
 • Hemförsäkring
 • Ersättning för skadat resgods
 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet vid olycksfall
 • Dödsfall
 • Överfall
 • Privat rättsskydd vid tvist eller rättegång

Notera att alla dessa punkter inte nödvändigtvis täcks av alla försäkringsbolag – vissa kan ha fler punkter på listan, och vissa färre.

Du bör därför noggrant läsa igenom villkoren för din försäkring och vad den täcker, för att säkerställa att den motsvarar just de behov du kommer ha när du väl är på plats.

Att tänka på

 • En särskild reseförsäkring tecknas hos ditt försäkringsbolag, och villkor, ersättningsnivåer och liknande kan se annorlunda ut beroende på var du tecknar din försäkring. Det kan därför löna sig att jämföra flera försäkringsbolag om du tycker att skyddet och/eller ersättningsnivåerna i din egen försäkring inte motsvarar ditt behov.
 • Det är viktigt att du tecknar din försäkring redan innan din avresa för att den ska vara giltig under din utomlandsvistelse. Se till att den tecknas i god tid innan avfärd eftersom det kan bli svårt att teckna försäkringen efter att du lämnat Sverige.
 • Res absolut inte oförsäkrad. Om olyckan skulle vara framme och du till exempel behöver vård utomlands eller om du behöver hjälp att resa hem på grund av skada eller liknande, kan detta bli en otroligt dyr historia om du saknar försäkring.
 • Om du väljer att stanna kvar längre än du angett när du tecknade din försäkring är det viktigt att du snarast meddelar ditt försäkringssällskap om detta så att försäkringen kan förlängas. Det är också viktigt att du ser till att betala din försäkringspremie i tid, för att inte riskera att stå oförsäkrad om något skulle ske.