Allt om reseförsäkringar

SOS International

SOS International

SOS International är en assistansorganisation som ägs av de 13 största försäkringsbolagen i Norden. Det är dem du i första hand ska kontakta om du blivit akut sjuk eller har behov av vägassistans när du befinner dig utomlands. Genom outsourcade tjänster ordnar de den hjälp du behöver.

Det finns i SOS Internationals organisation över 1 200 anställda, vilka representerar över 30 olika nationaliteter – och tillsammans talar de 37 olika språk.

SOS International grundades redan i 1961 och de är idag en av de absolut största och mest heltäckande assistansorganisationerna i Norden.

Kontakta SOS International

Hemsida: https://www.sos.eu/se/

Telefon akut kontakt utomlands: +45 7010 5050

Telefon akut vägassistans utomlands: +46 771 866 866

Hur fungerar SOS International?

SOS International kan hjälpa dig både innan, under och efter resan – men det är kanske under själva resan som de är den största tryggheten.

Innan avresa kan de hjälpa dig med tips och guidning kring val av försäkring, medicinsk förhandsprövning samt goda råd inför resan.

En medicinsk förhandsprövning behöver du som har en diagnos, för att vara säker på att denna inte exkluderar dig från att omfattas av reseförsäkringen. På så vis kan du känna dig trygg i att du kommer få den hjälp du behöver om olyckan väl skulle vara framme under din resa.

När du kommit hem hjälper de dig att göra skadeanmälan och ge feedback online, och det är ditt försäkringsbolag som betalar för SOS Internationals assistans.

Hur kan SOS International hjälpa mig under själva resan?

Om man befinner sig utomlands och till exempel blir sjuk, befinner man sig i ett extra utsatt läge gentemot vad man gjort om samma sak skett på hemmaplan. Detta eftersom man befinner sig i ett främmande land där man kanske inte kan språket, och det är svårt att veta hur man går tillväga för att komma i kontakt med sjukvården i det land man befinner sig. Det är där SOS International träder in.

Om du eller en familjemedlem under er utlandsresa blir sjuk, eller om er bil lägger av när ni är ute och kör, kontaktar ni SOS International. Dessa kommer i sin tur då att kontakta SOS Internationals dygnet runt öppna larmcentral, vilka kommer kontrollera att ni har en reseförsäkring som täcker.

Om en godkänd reseförsäkring finns på plats kommer larmcentralen därefter kontakta den enhet i landet som krävs för att ni ska få den hjälp som behövs – det kan vara verkstäder, läkare, sjukhus eller hjälp med att boka hemtransporter och täcka kostnader som uppstått i samband med sjukdomen eller bilhaveriet.

De ser kort och gott till att lösa det problem som uppstått, så att er resa ska kunna fortsätta som planerat.

Hur kommer jag i kontakt med SOS International?

Medarbetarna på SOS International sitter utplacerade i Sverige, Danmark , Finland och Norge och dessa når du alltid dygnet runt via telefon.

Om du befinner dig utomlands och behöver akut assistans på grund av sjukdom ringer du till SOS International på telefonnummer +45 7010 5050.

Om det istället är akut vägassistans du behöver när du befinner dig utomlands, är det ett annat nummer du ska ringa. Då ringer du på telefonnummer +46 771 866 866.