Allt om reseförsäkringar

Reseskydd i hemförsäkring

Reseskydd i hemförsäkring

Om du ska ut och resa är det bra att känna till att du som regel har ett gott grundskydd i din hemförsäkring. Detta brukar täcka bland annat kostnader för sjukvård vid utomlandsvistelse, om du är med om en olycka, eller om du skulle bli akut sjuk. Även akut tandvård brukar ingå i denna försäkring.

Beroende på vilken typ av hemförsäkring du har, ser ersättningsbeloppen olika ut – och ofta finns det ett maxtak för ersättning för sjukhusvård och liknande i din reseförsäkring. Olika försäkringsbolag har olika grundskydd, och hos många kan du välja att köpa till extra skydd – något som ofta ingår om du har en hemförsäkring av det större slaget (brukar heta något i stil med Hemförsäkring Stor, Plus, Extra eller liknande). För att få ett högre maxbelopp, eller undslippa det helt, går det vanligen att köpa till en utökad reseförsäkring som komplettering till det grundläggande skyddet.

För att skyddet i hemförsäkringen ska vara gällande för din resa gäller det vanligen att hemförsäkringen ska vara tecknad innan resan bokats. Detta är bra att ha i åtanke om du till exempel ska flytta eller byta försäkringsbolag.

Vilket reseskydd ingår i min hemförsäkring?

Eftersom varje försäkringsbolag utformar sina hemförsäkringar individuellt kan upplägget se annorlunda ut från bolag till bolag. Grundskyddet brukar ändå innehålla relativt likartade punkter, men observera att det kan skilja stort mellan utbetalningsnivåer.

Dessa punkter brukar som regel vara inkluderade i ett reseskydd via hemförsäkringen:

 • Kostnader för vård vid olycka och akut sjukdom
 • Hemtransport till Sverige med exempelvis ambulanshelikopter vid svår skada
 • Ersättning om du råkar ut för ett överfall
 • Rättsskydd om du skulle hamna i en tvist i domstol
 • Ansvarsskydd om du skulle bli skyldig skadestånd
 • Ersättning för skadat eller försenat bagage
 • Försening till eller hem från resmålet
 • Missad anslutning
 • Missad avgång på grund av försenat färdmedel

Observera att alla försäkringsbolag inte inkluderar alla dessa punkter i sina reseskydd. Du bör därför se till att läsa igenom vad som ingår i din hemförsäkring innan du bokar din resa för att vara säker på att du har ett fullgott skydd.

Den grundläggande reseförsäkringen täcker endast din resa i 45 dagar. Det innebär att du måste utöka din försäkring om du har tänkt vara bortrest mer än 45 dagar. De flesta försäkringsbolag erbjuder möjligheten att försäkra dig över en längre period – dock inte alla. Vissa försäkringsbolag har även ett maxtak på 45 resdagar per år. En del av bolagen har en maxgräns på 90 dagar, medan andra erbjuder försäkring även för längre perioder.

Utökat reseskydd

Du som inte har en heltäckande hemförsäkring kan som regel välja att köpa till ett utökat reseskydd om du vill ha ett fullgott skydd på din resa.

Om du vill köpa till en utökad reseförsäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag angående detta redan innan din resa bokas, för att vara säker på att din försäkring kan erbjuda dig det reseskydd som du är i behov av. Det är nämligen svårt att teckna någon ytterligare reseförsäkring efter att resan redan är bokad.

Det som vanligen brukar inkluderas i den utökade reseförsäkringen är:

 • Kostnad för evakuering och/eller hemresa vid terrorism eller naturkatastrof
 • Avbeställningsskydd vid akut sjukdom, olycksfall eller oförutsedd händelse i hemmet (ex. brand, inbrott)
 • Högre ersättningsbelopp än i det grundläggande reseskyddet
 • Ingen självrisk när du nyttjar försäkringen
 • Reseförsäkring som gäller även efter 45 dagar
 • Ibland ingår även självriskeliminering för hyrbilar

Observera att det kan skilja sig åt mellan de olika försäkringsbolagen vad som ingår i den utökade reseförsäkringen.

Att tänka på

Även om du har en försäkring som täcker dina kostnader för vård, kan det hända att du måste betala på plats för din vård. Därefter måste du spara alla kvitton och andra bevis på dina utlägg för att få ersättning för dina kostnader.

Det är också viktigt att du ser till att få ett läkarintyg på den vård du fått, eftersom detta kan krävas från ditt försäkringsbolag för att du ska ha rätt till ersättning.

Du kan aldrig vägras nödvändig vård när du befinner dig i ett EU-land.

För att du ska få någon ersättning för till exempel stöld eller skadade saker, krävs det att du ska ha varit aktsam med dina saker och förvarat dessa på ett säkert och icke stöldbegärligt sätt. Det innebär till exempel att du ska låsa in dina värdesaker på hotellrummet i exempelvis safetybox eller resväska, och att du inte ska förvara pengar lättåtkomligt för ficktjuvar.