Allt om reseförsäkringar

Reseförsäkring kreditkort

Reseförsäkring kreditkort

När du betalar din resa med hjälp av ett kreditkort ingår det oftast någon form av reseförsäkring. Olika kreditkort har olika villkor och täcker olika mycket. De kräver också att du betalar olika mycket av resan för att försäkringen ska ingå. Det vanligaste är att du ska betala minst 75 procent av resans pris med ditt kreditkort för att få med en reseförsäkring via kortet, men för vissa kreditgivare räcker det med att 50 procent av resekostnaden betalas med kreditkortet.

Vanligen gäller försäkringen endast familjemedlemmar folkbokförda på samma adress – ibland kan även barn och barnbarn boende på annan adress ingå. Om du bokat en resa tillsammans med någon som inte omfattas av samma hushåll som dig själv,  bör du därför kontrollera först att även denne omfattas av försäkringen. Vissa kreditkort erbjuder också bara reseförsäkring vid resor utomlands. Tänk på det om du bara reser i Sverige.

Om du tänker använda dig av en kreditkortsförsäkring i samband med köp av en resa utomlands, se därmed till att du innan resan betalas ser till att läsa igenom vilka villkor som gäller för just ditt kreditkort.

Vad ingår i en kreditkortsförsäkring?

Vad som ingår i den reseförsäkring du får via ditt kreditkort kan variera från aktör till aktör. Det brukar dock finnas ett grundläggande skydd som ser relativt likartat ut hos de flesta aktörerna – även om till exempel ersättningsbelopp kan skilja sig åt ganska rejält.

Du gör därför klokt i att jämföra de olika kreditkortsförsäkringarna först, innan du bestämmer dig för att nyttja någon av dessa.

Det grundläggande skyddet brukar vanligtvis täcka dessa punkter:

  • Ersättning om ditt bagage blir försenat eller kommer bort – täcker som regel kostnad för inköp av nya kläder/nödvändiga prylar om ditt bagage blir försenat eller tappas bort. Kan även ersätta kostnad för hyra av till exempel utrustning du behöver för att kunna genomföra resans syfte, om sådan försvunnit eller tappats bort med ditt bagage. De flesta kortförsäkringar gäller bara vid försening av bagage på utresa. Men det finns dem som även täcker på tillbakavägen.
  • Ersättning om ditt flyg skulle bli försenat – brukar ge ut en schablonmässig ersättning  när flyget är försenat, vilken ökar i takt med att förseningen förlängs. Här är det också stor skillnad mellan de olika kortförsäkringarna. Både i tid och belopp. Detta är en av de försäkringar som är lättast att nytta, då det är relativt vanligt med flygförseningar.
  • Ersättning om du skulle drabbas av en olycka under resans gång – om du under din resa hamnar i en olycka där sjukhusvård krävs kan du ofta få ersättning för kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse. Många gånger kan också hemtransport med till exempel ambulanshelikopter ingå.
  • Avbeställningsskydd om du på grund av olycka eller akut sjukdom måste avbeställa resan – om du inte har något skydd som täcker för avbeställning av resan kan din kreditkortsförsäkring träda in för att ersätta de kostnader du inte får tillbaka från resebolaget vid avbokad resa på grund av akut sjukdom eller olycka. Om du bara ska förlita dig på kortförsäkringen gäller det att du har stenkoll här, vi rekommenderar alltid att du även har en hemförsäkring med reseskydd. Detta eftersom att just hemresor är det som ska bli riktigt dyrt.
  • Juridisk assistans om behov för detta uppstår – om du till exempel hamnar i en tvist och blir stämd, kan du få hjälp med juridisk assistans.

Det finns också ytterligare punkter som kan ingå i det reseskydd som fås via kreditkortsförsäkringen, men som inte är lika vanliga hos alla aktörer. Det gäller bland annat dessa:

  • Hyrbilsförsäkring/självriskeliminering – om din hyrbil skulle skadas när du är utomlands kan du få ersättning för självriskbeloppet (vanligen upp till maximalt 10 000 kr). I vissa försäkringar är även mc och vespa inkluderade.
  • Bilförsäkring (självriskskydd) – Ej att förväxla med ovanstående. Om du får en skada på din bil (hemma i Sverige) medan du är ute och reser, så står kortförsäkringen för självrisken.
  • Personförsening – om du på grund av oförutsedd händelse (exempelvis trafikförsening eller oväder) blir försenad och missar din avgång kan du få ersättning för detta. Observera att du i dessa fall måste ha varit ute i god tid.
  • Missad anslutning – vid missad anslutning på grund av att ditt flyg blivit försenat kan du få ersättning för ny anslutning till ditt resmål.
  • Evakuering vid naturkatastrof eller terrorattentat – vid händelse av naturkatastrof eller terrorattentat ingår i vissa kortförsäkringar ersättning för evakueringskostnad. Vissa av dessa täcker omedelbar hemresa, medan andra täcker kostnader för tillfälligt boende i en säker del av landet.

Att välja rätt kreditkort för bästa försäkring

Det kan vara svårt att veta vilket kort som har bäst reseförsäkring. Vår rekommendation är att du först kollar vilket reseskydd som ingår i de kort du redan har idag. Därefter jämför du det med de kort specialiserat sig på resor. Kortio har en bra lista, kolla där och sök på försäkring för att hitta dem med bäst försäkringsskydd.