Allt om reseförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Du som har en hemförsäkring från Länsförsäkringar har en reseförsäkring inkluderad i denna. Reseförsäkringen gäller för hela din familj, både i Sverige och utomlands, i upp till 45 dagar. Det reseskydd som ingår i hemförsäkringen ger ett grundläggande skydd, och för att täckas av alla försäkringspunkter behöver du köpa till ett utökat reseskydd.

Vilket reseskydd ingår i hemförsäkringen?

 • Akut sjukvård – Täcker nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport om du skadas i en olycka eller blir akut sjuk under resa.
 • Akut tandvård – Täcker akuta tandbesvär under resa upp till 5 000 kr.
 • Skadat eller stulet bagage – Ersätter incheckat skadat/stulet bagage upp till 100 000 kr.
 • Stöld – Ersätter upp till 5 000 kr för stulna pengar och 10 000 kr för stulna värdehandlingar.
 • Hemresa vid katastrof – Täcker hemresa upp till 10 000 kr vid naturkatastrof eller krig som innebär omedelbar hemresa.
 • Reseavbrott – Ersätter upp till 500 kr per dag vid avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Ersättning betalas ut i maximalt 45 dagar.
 • Resestartskydd – Om du vid resa till eller från Norden på grund av oförutsedd anledning så som oväder eller trafikolycka missar din avgång ersätts du med max 5 000 kr för att ansluta dig till resan.

Vilket reseskydd ingår vid utökat reseskydd?

 • Reseavbrott – Samma som reseavbrott i grundläggande hemförsäkring, men ersättningsbelopp upp till 1 000 kr/dag.
 • Resestartskydd – Samma som resestartskydd i grundläggande hemförsäkring, men ersättningsbelopp upp till 15 000 kr.
 • Ersättningsresa – Vid akut sjukdom med sjukhusvistelse som överstiger halva resan ersätts upp till 45 000 kr/person, eller 75 000 kr totalt.
 • Avbeställningsskydd – Vid avbokning pga akut sjukdom ersätts detta med upp till 45 000 kr/person, eller 75 000 kr totalt.
 • Försening – Om du inte kommer fram i tid betalas max 3 000 kr/person. För försenat bagage betalas max 2 000 kr/väska eller totalt 10 000 kr.

Att tänka på

För att få ersättning krävs att du varit försiktig med bagage, pengar och värdehandlingar. Vid boende på hotell ska all stöldbegärlig egendom låsas in i säkerhetsbox eller resväska.

Vid resa längre än 45 dagar behövs Reseförsäkring för längre utlandsvistelse tecknas.