Allt om reseförsäkringar

Hedvig

Hedvig

Om du har en hemförsäkring via Hedvig har du också ett visst reseskydd när du ska resa utomlands. Skyddet gäller i 45 dagar och alla som bor i ditt hushåll täcks av försäkringen. Det finns möjlighet att utöka försäkringen till att gälla upp till 90 dagar.

Vad ingår i Hedvigs reseförsäkring?

I din reseförsäkring hos Hedvig ingår följande:

  • Reseskydd i 45 dagar – kan utökas till 90 dagar och då får du samma skydd, men i 90 dagar istället för 45.
  • Evakuering vid krig eller epidemi
  • Evakuering vid naturkatastrof, vulkanutbrott, jordskalv
  • Bagageförsening vid utresa – max 5 000 kr i ersättning vid försenat bagage
  • Stöld från eller skadegörelse på hotellrum
  • Stöld ur bil när du är på resa
  • Stöld av kontanter och värdesaker
  • Akut sjukdom, olycksfall och akut behov av tandvård – ersättning kan utbetalas för skäliga och nödvändiga kostnader i samband med nämnda händelser. Som nödvändig kostnad räknas bland annat sjukresor och medicinering.
  • Läkarvård och logi – ersätter kostnader för läkarvård och logi (det vill säga boende) om du skadas utomlands och behöver vistas på sjukhus.
  • Avbruten resa på grund av ömmande omständighet – som ömmande omständigheter räknas dödsfall av närstående samt allvarlig skada eller allvarlig sjukdom hos närstående.

För de ersättningsfall som är sjukdomsrelaterade eller beror på allvarlig skada eller dödsfall, tas ingen självrisk ut, och det finns inte något maxtak för ersättning.

Din försäkring via Hedvig säkerställer också att du, om det anses nödvändigt, får flyga hem till Sverige för vidare vård.

Att tänka på

För att din försäkring ska vara giltig är det viktigt att tänka på att du behöver vara aktsam om dina saker och förvara kontanter och värdehandlingar på ett säkert vis. Till exempel ska du under hotellvistelse låsa in de saker som kan vara stöldbegärliga. Du ska också förvara kontanter och andra saker av värde så att de inte är lättillgängliga för ficktjuvar när du vistas ute.