Allt om reseförsäkringar

IF reseförsäkring

IF reseförsäkring

Om du ska ut och resa och har din hemförsäkring via If, ingår också en reseförsäkring i denna.Har du hemförsäkring Stor ingår ett utökat reseskydd kallat ResXtra. Det grundläggande reseskyddet i din hemförsäkring gäller i 45 dagar, men kan förlängas upp till maximalt ett år.

Vad ingår i reseförsäkringen hos If?

I den grundläggande reseförsäkringen som fås genom din hemförsäkring hos If ingår följande:

  • Kostnader för läkarvård – ersätter kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnader för logi vid akut sjukdom eller skada under resa. Ersätter också resa för nära anhörig till dig, om du skulle ådra dig en livshotande skada eller sjukdom under resa.
  • Evakueringsskydd – ersätter kostnader för hemresa om UD under resans gång rekommenderar svenska medborgare att lämna resmålet.
  • Dina saker – ersätter kostnad för förstörda saker upp till 30 000 kr. 50 000 kr vid hemförsäkring Extra, och 80 000 kr vid hemförsäkring Stor.
  • Ansvar, rättsskydd och överfall
  • ID-stöld

Detta ingår utöver grundskyddet om du har hem- eller villaförsäkring Stor.

  • Självriskskydd – gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening
  • Avbeställningsskydd – ersätter kostnader för avbeställd resa vid akut sjukdomsfall eller olycka. Ersätter max 40 000 kr per person, eller totalt 120 000 kr.
  • Ersättningsresa – om du tillbringat mer än halva restiden på sjukhus, alternativt blivit tvungen att resa hem tidigare, kan du få ersättning upp till max 40 000 kr/person, eller 120 000 kr totalt.
  • Försenad till resan och försenat bagage . ersätter försening pga olycka eller annan oförutsedd anledning. Ersätter även till viss del försenat bagage.
  • Hyrbilsskydd – högsta ersättning 10 000 kr.

Att tänka på

Om du vill uppgradera till hemförsäkring Extra, eller Stor, måste detta göras innan resan bokas för att skyddet ska vara giltigt.

Du ska också iaktta aktsamhet med dina pengar och värdesaker för att dessa inte ska bli stulna. Till exempel bör du låsa in pass och värdehandlingar/värdesaker när du bor på hotell.