Allt om reseförsäkringar

Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring

Att ha en hyrbilsförsäkring när du reser utomlands är väldigt viktigt. Om den bil du hyr skulle skadas eller stjälas kan du annars bli skyldig stora summor pengar.

Det finns olika sätt att införskaffa en hyrbilsförsäkring, till exempel kan du både köpa en redan innan du reser, och det går också att köpa en i samband med att du hyr en bil på plats. I vissa fal ingår den även i din hemförsäkring om du har utökat reseskydd.

Att hyra bil utomlands

När du hyr en bil utomlands bör du använda dig av en auktoriserad och välkänd aktör. På så vis är det större chans att du får adekvat hjälp om olyckan faktiskt skulle vara framme.

Alltid när du hyr en bil hos en seriös firma, ingår en trafikförsäkring. På engelska heter en sådan försäkring third party liability insurance. Denna ersätter skador på de andra bilarna och andra personer om du är den orsakande parten i en trafikolycka. Om en sådan försäkring inte ingår när du hyr bil bör du dra öronen åt dig, då detta indikerar att du har med en oseriös biluthyrare att göra.

En trafikförsäkring ger dock ingen ersättning för de skador som drabbar dig själv och din egen hyrbil om det är du som orsakat en trafikolycka. Det är därför väldigt viktigt att komplettera det hela med en hyrbilsförsäkring.

I princip alla hyrbilsföretag har också en försäkring för fordonet. Men självrisken på denna brukar vara mycket hög. Mellan 15-20.000 kr är inte ovanligt. Som komplement till detta brukar de erbjuda dig att köpa en själriskeliminering. Detta betyder att självrisken, vid skada, blir betydligt lägre eller tom 0 kr. Denna självriskeliminering kan också ingå i din hemförsäkring eller om du betalar med kreditkort. Läs vidare så berättar vi mer.

Hyrbilsförsäkring – köpa hemma eller på plats

När du hyr en bil utomlands kan du alltid köpa till en hyrbilsförsäkring. Problemet är att kontrakten är utformade på engelska eller det lokala språket – vilket inte är ett problem om du kan språket flytande, men för gemene man kan ”affärsengelska” vara svår att förstå, och villkoren i kontrakten är ofta snåriga.

Det innebär att man kan missa viktig information eftersom man inte helt kan ta till sig det som står i kontraktet. En försäkring på svenska är därför att föredra.

Har du en reseförsäkring via din hemförsäkring eller genom att du betalt din resa med ett kreditkort kan det hända att en hyrbilsförsäkring redan finns med i denna. Oftast består den av att försäkringsbolaget står för självrisken om det skulle hända något med din hyrbil. Då detta skydd endast innehåller ett fåtal ersättningspunkter behövs det dock ofta kompletteras.

Vad bör ingå i en hyrbilsförsäkring?

  • Självriskeliminering – om du på något vis råkar skada din hyrbil, betalas ersättning ut upp till en viss summa för att täcka upp för självriskkostnaden. Vilken självrisk ditt hyrbilskontrakt har är en av de viktigaste punkterna du har när du jämför hyrbilar.
  • Gäller även andra fordon – om du tänkt hyra något annat fordon än just en bil (ex. vespa, båt eller mc), bör du säkerställa att din hyrbilsförsäkring täcker även denna fordonstyp.
  • Ersättning för reparationskostnad – många försäkringar betalar ut antingen ersättning för reparationskostnad, eller kostnad för självrisken, beroende på vilken som är billigast.
  • CDW – Collision Damage Waiver – låter dig stå endast för självrisken om din hyrbil blir skadad i en kollision eller olycka. Gäller normalt inte skador på däck, tak och underrede.
  • Glas/tak/underredesförsäkring – täcker skador på dessa om de inte ingår i hyrbilsförsäkringen.
  • TP – Theft Protection – täcker allt utom självrisk om bilen stjäls eller försöks stjälas. Gäller ibland även för privata föremål i hyrbilen.

Extraförsäkringar

  • Extra förare – för att någon annan förare utöver huvudföraren ska omfattas av bilens övriga försäkringspunkter måste också denna ha en egen försäkring.
  • PEC – Personal Effect Coverage – täcker skador på eller förlust av ägodelar i hyrbilen.
  • No Excess – ingen självrisk – låter dig slippa självrisken vid exempelvis stöld, försök till stöld eller vissa vagnskador.
  • Super Cover – en väldigt omfattande försäkring som täcker även sådana skador som normalt inte omfattas av bilens CDW försäkring. Bland annat täcks som regel däck, vindrutor, underrede.