Allt om reseförsäkringar

Europeiska ERV

Europeiska ERV

Europeiska ERV är ett försäkringsbolag som specialiserat sig just på reseförsäkringar. Här finns därför flera olika typer av reseförsäkringar – alla särskilt utformade för olika typer av resor. Till exempel har de reseförsäkringar för backpackers, weekendresor, studieresor och så vidare. De har också allmänna reseförsäkringar, och dessa kommer i tre olika varianter.

Speciella reseförsäkringar hos Eropeiska ERV

Backpackerförsäkring

En reseförsäkring speciellt framtagen för dig som backpacker. Exempelvis får du ta ströjobb under resans gång och riskfyllda aktiviteter är inkluderade. Dessutom ingår ett bra grundskydd även om du inte har någon hemförsäkring.

Reseförsäkring för extremsport

Speciellt framtagen för dig som tillämpar sporter som är undantagna i vanliga reseförsäkringar (kolla därför vad som ingår i din hemförsäkring). Faktum är att denna försäkring godtar alla sporter så länge de är lagliga i landet. Reseförsäkringen täcker även skador på din utrustning eller om den skulle komma bort (sportutrustning är ofta dyrare än maxbeloppet hos vanliga försäkringar). Dessutom ingår många andra bra förmåner som bagageförsening, missad avresa m.m.

Studier utomlands

Speciellt framtagen för dig som ska studera utomlands eller jobba som Au pair. Ger dig ett bra skydd för det mesta. Tänk på att vanliga hemförsäkringen oftast inte är tillräcklig vid studier utomlands.

Allmänna reseförsäkringar hos Europeiska ERV – vad täcker de?

Hos Europeiska ERV finns tre olika typer av allmänna reseförsäkringar. Det är reseförsäkring Ung, Bas och Plus.

Reseförsäkring Ung

Denna försäkring kostar från 67 kr per vecka och gäller upp till maximalt 35 år.

 • Sjukdom och olycksfall – gäller endast efter 45 dagar. Täcker sjukvårdskostnader samt eventuell hemtransport vid akut sjukdom eller olycka.
 • Missad avresa – hjälp med nya biljetter vid oförutsedd händelse som gör att du missar din avresa eller anslutning.
 • Bagageförsening – ersätter inköp av kläder och hygienartiklar vid försenat bagage.
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd – täcker kostnader vid exempelvis stämning.
 • Kristerapi – ersätter kostnader för terapi vid traumatisk händelse.
 • Evakuering vid naturkatastrof eller terrordåd – ersätter kostnader för att ta dig till nytt boende vid evakuering.
 • Eftersökning och/eller räddning – ersätter upp till 100 000 kr/person om du behövs räddas eller sökas efter.

Reseförsäkring Bas

Reseförsäkring Bas kostar från 97 kr/vecka. I denna ingår allt som ingår i Reseförsäkring Ung, samt även:

 • Personförsening – ersätter om du blir mer än 3 timmar försenad på ut- eller hemresa.
 • Självriskskydd hem- och bilförsäkring – täcker självrisken om du till exempel skulle få inbrott i ditt hem eller din bil när du är bortrest.
 • Självriskeliminering (hyrt fordon) – om ditt hyrda fordon skadas eller blir stulet kan du få ersättning för reparationskostnader och självrisk.

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Plus kostar från 208 kr per vecka, och i denna ingår allt som ingår i ovanstående försäkringar, plus:

 • Förstörda semesterdagar – ersättning betalas om något sker som gör att din resa inte blir som tänkt (ex. om du får öroninflammation och inte kan bada).
 • Ny resa – ersätter ny resa om du eller annan familjemedlem blir sjuk och sängliggandes mer än halva resan.
 • Reseavbrott – om du på grund av plötslig och oförutsedd händelse måste avbryta resan för att åka hem, ersätts dina nödvändiga och skäliga utlägg för detta.
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning – vid olycka eller dödsfall under resa betalas ersättning ut för detta.

Att tänka på

Den del i försäkringen som täcker sjukdom och olycksfall träder i kraft efter att 45 dagar gått. Innan dess täcks denna del av din hemförsäkring. Har du inte någon hemförsäkring kan du efter kontakt med Europeiska ERV teckna till denna del i försäkringen som tillval.