Allt om reseförsäkringar

Folksam

Folksam

Du som har en hemförsäkring via Folksam har automatiskt en grundläggande reseförsäkring i denna som gäller upp till 45 dagar. För utökat skydd under samma tidsrymd kan du teckna deras Hemförsäkring Resklar.

Aktuella villkor gäller, och kan alltid ändras.

Vilket reseskydd ingår i Folksams hemförsäkring?

 • Stöld
 • Skador på resgods – upp till 40 000 kr vid försäkring Bas, och 80 000 kr vid försäkring Mellan eller Stor.
 • Ersättning läkarvård
 • Andra merkostnader
 • Ersättning vid invaliditet eller dödsfall
 • Ersättning om något allvarligt händer hemma
 • Resestartskydd
 • Strejk vid utlandsresa

Vilket extra reseskydd ingår i Resklar?

 • Möjlighet till ersättningsresa – vid sjukhusvistelse eller ordinerad vila som överstiger halva restiden kan ersättningsresa utbetalas.
 • Avbeställningsskydd vid sjukdom – ersätter avbokad resa på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
 • Självriskreducering av hyrbil – upp till 10 000 kr
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening – hyra av likvärdig utrustning för max 500 kr/person och dag, och totalt 2 000 kr/person.
 • Outnyttjad aktivitetsresa – upp till 10 000 kr
 • Evenemangsförsäkring – oanvända biljetter vid sjuk- eller olycksfall – gäller biljettkostnader över 300 kr, max 5 000 kr 2 gånger per år.
 • Personförsening – försening vid exempelvis sent flyg – betalar ut 600 kr/person vid försening över 6 timmar. Därefter ytterligare 600 kr var 12e timme upp till max 5 000 kr/person.

Att tänka på

För att dina försäkringar ska vara gällande krävs det att du visar aktsamhet om dina saker och värdehandlingar, samt att stöldbegärligt gods låses in i till exempel resväskor eller safety box (vid hotellboende).

Försäkringen Resklar ingår för dig som har hemförsäkring Stor, för övriga kan den tecknas separat.

Kostnaden betalas per år och ser ut som följer:

 • 1 person – 316 kr/år
 • 2 personer – 403 kr/år
 • 3 eller fler personer – 478 kr/år

Om du planerar att vara borta längre än 45 dagar behöver du istället teckna Förlängd reseförsäkring. Denna måste tecknas innan avresa och kan inte tecknas under pågående resa, eller när det grundläggande skyddet på 45 dagar tagit slut. Det går även att teckna förlängd resa hos tex. Europeiska ERV.