Allt om reseförsäkringar

Moderna försäkringar

Moderna försäkringar

Du som har en hemförsäkring hos Moderna Försäkringar har i denna ett reseskydd som täcker för resor utanför Norden i upp till 45 dagar. Skyddet gäller hela familjen. För ytterligare skydd kan du också välja att köpa till en utökad reseförsäkring.

Vad ingår i reseskyddet hos Moderna Försäkringar?

Detta ingår i det grundläggande reseskyddet hos aktören.

  • Olycksfall eller plötslig sjukdom under resa – ersätter kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård.
  • Outnyttjad resekostnad – Om du på grund av olycksfall eller plötslig sjukdom inte kan använda hela eller delar av din resa kan du få ersättning för den del av resan du inte kunnat nyttja.

Detta ingår i det utökade reseskyddet.

  • Avbeställningsskydd vid akut sjukdom eller olycka – täcker den del av kostnaden som inte återbetalas av researrangören om du behöver avboka din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Ersättningsresa – om du på grund av akut sjukdom eller olycksfall inte kan resa iväg träder din försäkring in och betalar en ersättningsresa.
  • Ersättning för sjukhusvistelse – om du behöver vistas på sjukhus under din resa, på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning för detta.
  • Ersättning vid försening – försening som orsakats av yttre opåverkbara omständigheter leder till att du får ersättning för detta. Exempel på detta är försening på grund av dåligt väder eller stopp i trafiken.
  • Ingen självrisk – Om du valt det utökade reseskyddet behöver du inte betala någon självrisk när du använder dig av försäkringen.

Att tänka på

För att din försäkring ska gälla, är det vissa saker du behöver ha i åtanke. För det första får du ingen ersättning för sjukdom eller olycksfall om du redan innan resan blivit avrådd av en läkare från att resa.

Du måste också iaktta normal försiktighet – det vill säga undvika riskfyllda aktiviteter så som exempelvis boxning, fallskärmshoppning, bungyjump och liknande.