Allt om reseförsäkringar

Studera utomlands

Studera utomlands

Om du reser utomlands för att studera täcker inte din vanliga reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen eller kreditkortsförsäkringen. Detta beror på att en sådan reseförsäkring endast gäller för turister.

Du rekommenderas därför att teckna en särskild reseförsäkring för studier utomlands för att vara skyddad under din resa. Vanligen inkluderar en sådan försäkring även din familj om dessa reser tillsammans med dig.

En särskild reseförsäkring är mer heltäckande än en vanlig reseförsäkring och brukar även gälla för till exempel ditt lösöre under studietiden, samt hjälpa dig med juridisk assistans om du blir indragen i en tvist.

Hur tecknar jag en särskild reseförsäkring?

Att teckna en reseförsäkring som gäller vid studier utomlands är inte svårt alls. Det är bara att ta kontakt med det försäkringsbolag du vill teckna försäkringen hos, så hjälper de dig vidare.

Däremot är det viktigt att du gör god research innan du tecknar en särskild reseförsäkring, eftersom både kostnad och villkor för försäkringen kan skilja sig åt ganska markant, beroende på försäkringsbolag. Det viktigaste när du tecknar en särskild reseförsäkring är att den är så heltäckande som möjligt, och att den ger rimliga ersättningsbelopp om olyckan skulle vara framme.

Vad ingår i reseförsäkring för att studera utomlands?

Den reseförsäkring som du tecknar när du ska studera utomlands kan se annorlunda ut, beroende på var du tecknar den. Olika försäkringsbolag har olika villkor och olika täckningsgrad. Vissa punkter är dock gemensamma för de flesta försäkringar, och det är dessa:

 • Olycksfallsförsäkring – betalar ut ersättning för vård och uppehälle på sjukhus vid tillfälle av olycka.
 • Tandvårdsförsäkring – ersätter kostnader för akut tandvård.
 • Hemtransport vid sjukdom – om du under din resa skulle drabbas av akut sjukdom eller vara med om en olycka, träder försäkringen in för att betala skäliga kostnader för din hemresa om du exempelvis behöver flygas hem med hjälp av ambulanshelikopter.
 • Anhörigs resa om du blir sjuk – om du under din vistelse blir svårt sjuk brukar försäkringen täcka resekostnaderna för dina anhöriga om de behöver komma och hälsa på dig på resmålet.
 • Transport av avliden – om du skulle avlida täcker försäkringen kostnaderna för hemtransport av din kropp.
 • Dödsfall – om du avlider under din studietid utomlands betalas ett ersättningsbelopp ut.
 • Medicinsk invaliditet – om du skadas så att en viss invaliditetsgrad uppnås kommer ersättning utbetalas. Storleken på ersättningen är i paritet med din procentuella invaliditetsnivå.
 • Lösöreförsäkring – ersätter ditt lösöre (dina ägodelar) vid skada eller stöld.
 • Ansvars- och rättsskydd – hjälper dig med juridiska kostnader om du till exempel blir indragen i en tvist.
 • Överfallsskydd – betalar ersättning för exempelvis behandling om du råkat ut för ett överfall.
 • Återbetalning av utbildningskostnader – om du på grund av ej förutsägbar anledning behöver avbryta dina studier kan du få tillbaka hela eller delar av kostnaderna för dessa.
 • Evakuering – om en naturkatastrof eller ett terrorattentat skulle ske där du studerar, kan du få ersättning för evakueringskostnader. Vissa försäkringsbolag betalar endast kostnaderna för att du ska kunna byta boende till en tryggare plats, medan andra betalar för omedelbar hemresa.

Eftersom alla försäkringsvillkor inte ser likadana ut är det viktigt att du ser efter vad som ingår i just din försäkring, för att se om detta motsvarar det försäkringsbehov du kommer ha när du väl befinner dig på plats. Tänk på att teckna försäkringen i god tid innan avresa.

Ett tips är att höra efter med din institution för din utbildning eller fråga andra studenter som studerat utomlands. De kan ge tips vart de tecknade sina försäkringar.